Teksti suurus:
A A A

Toomas Kutsar

Kaitseliidu Harju Maleva Kose malevkonna pealik nooremleitnant Toomas Kutsar


Kuusteist aastat tagasi otsis teotahteline, toona 28-aastane Toomas Kutsar võimalust end vabatahtlikuna teostada. Läks kodukaitsesse. Tundis, et Kodukaitse tegevus jääb talle väheks, tahaks anda endast enamat. Sõber Deiv Bogensi õhutusel sai temast 16. jaanuaril 1992 Kaitseliidu liige. Eeskuju nakatas sõprugi ja koos loodi Alaveresse jaosuurune üksus. Juba aasta pärast sai pühendunud Kutsarist Kose üksikrühma pealik. Üksikrühmast on praegu välja kasvanud praegune Kose malevkond, üksust juhtimas terve arengu vältel sama mees - nüüdesks nooremleitnandi paguneid kandev Toomas Kutsar."Ma olen olnud Kose malevkonna kasvatamise juures, kasvanud ise koos üksusega, " tunnistab nooremleitnant Kutsar. Ta tõdeb, et Kaitseliitu astudes ta ei teadvustanud, et hakkab kaitseliitlasena isamaad kaitsma. Tunnetus, et ta on kaitseliitlasena valmis pühendama end Eesti riigi kaitsevõime suurendamisele, tuli liikmeskonda kuulumise käigus tasapisi, kasvades koos omandatud teadmiste ja oskustega. Mehe tublidust märgati, 1994. aastal kutsuti Kutsar tööle Kaitseliidu Harju maleva instruktor-malevkonnapealikuks. Sealt edasi jätkus juba teenistus kaitseväes ja Tallinna üksik-päästekompaniis. Praegu tootab Kutsar Päästeameti demineerimiskeskuses.
Kaitseliitlasena on ta palju õppinud." Õppepävad, õppused, kursused, praktilised harjutused on andnud teadmise ja kindlustunde, et hakkama saada," ütleb Kutsar. Ja kui tulebki tagasilöök ning tekib tahtmine lüüa kõigele käega, on Kutsari sõnul toeks meeskond. "Tänu kaitseliitlastele, kes on andnud jõudu, olen suutnud seda vankrit edasi vedada. Ilma oma üksuse meesteta ei teeks ma mitte midagi, tõdeb ta. Hea kaitseliitlane on tema s6nul see, kes suudab, oskab, tahab oma aega jagada töö, Perekonna ja Kaitseliidu vahel. "Suutlikkus
seda tervikut hoida, Pidada antud sõna, olla aateline, soov ja tahe tegutseda- need oskused teevad kaitseliitlasest hea kaitseliitlase. Toomas Kutsar on aktiivne ka muul alal. Ta on tegelnud maadlusega ja korraldab üle kümne
aasta Kose triatlonivõistlust. Kutsari eestvedamisel on juba neljandat aastat korraldatud noorte metsalaagreid. Noored on saanud seal aimu meeskonnatööst ja metsas toimetulemise tarkustest. Nii saavad nad end proovile panna ja voib-olla kasvab sealt värsket jõudu ka malevkonnale. Kutsar teab, et parim pedagoogiline võte on kasvatada eeskujuga ja
Kaitseliidu püramiidile võimalikult laia põhja ehitamine noorsoo kaudu tagab tugeva ja terve Kaitseliidu arengu ning kestvuse.

Kaitseliidu ajakiri Kaitse Kodu nr. 2 [78/524] 2008