Teksti suurus:
A A A

SOK24

PÕHJA MAAKAITSERINGKONNA SÕDURIOSKUSTE KURSUS
 HARJU MALEVAS 2024
 
Harju malevas algab 2024. a jaanuaris Sõdurioskuste kursus (edaspidi SOK24).

Põhieesmärk: SOK võimaldab omandada üksiksõduri baasteadmised ja oskused ning on ettevalmistavaks väljaõppeks osalemaks allüksuste jätkukursustel.

Aeg: Kursuse etapid toimuvad järgmistel kuupäevadel:

Katsed:              Jaanuar 05                  Üldfüüsiline test.
I etapp               Jaanuar 12-14             KV ja KL õpe,Topograafia. Riviõpe.
II etapp              Veebruar 09-11            Relva- ja laskeõpe
III etapp             Märts 08-10                 Relva- ja laskeõpe Test1
IV etapp            Aprill 05-07                   Relva- ja laskeõpe
V etapp             Aprill 20-21                   Relva- ja laskeõpe Test 2
VI etapp            Mai 31-02.06                Välioskused
VII etapp           September 06-08         Pioneeriõpe, TCCC
VIII etapp          Oktoober 11-13            Sideõpe, Vastase õpe
IX etapp            Oktoober 25-27            Sõdurioskuste test (SOT)

Koht:   Harjumaa, Tallinn, Männiku tee 121, Männiku HV, Klooga HV

Nõuded kandidaatidele: 
  • Kaitseliidu tegevliige
  • Peab olema kinnitatud ametikohale ning kursuslane peab oskama vastata küsimusele: „Millisesse üksusesse sa kuulud ning kes on sinu vahetu ülem?“
  • Tegevliikmele peab olema väljastatud üksikvõitleja varustus ning kaasa võetud I etapile.
  • Arvuti kasutus oskus, ligipääs internetile.
  • Võimeline iseseisvaks õppeks, Eesti kaitseväe e-õppe portaalis ILIAS:  https://ilias.mil.ee/goto.php?target=root_1&client_id=uusilias
Kanditaatidele viiakse läbi kehalise ettevalmistuse hindamine ennem esimest etappi.
Tulemuste põhjal moodustatakse pingerida mida kursuse mahu täitumise korral võetakse arvesse.

Kursuslasele antakse relv ajutiselt Harju malevast. Relvade hoiustamine toimub Harju malevas.

Varustus: Varustuse nimekiri

Registreerimine:

Kandidaatide avaldused mison allkirjastatud vahetu ülema poolt, esitada hiljemalt 31. detsember 2023 a. rasmus.pennokaitseliit.ee
Lae avaldus alla
 
Kõiki edukalt registreerinud teavitatakse vahetult ennem kursuse algust.

Kursuse sisekorra eeskiri: SOK24 Sisekorraeeskiri
 
Lisainfo: v-vbl Rasmus Penno
 
                 5887 6463
                 rasmus.pennokaitseliit.ee