Teksti suurus:
A A A

SIIL tuleb!! Iga okas loeb.

03.11.2017
Õppuse logo
Autor: Kaitsevägi
Kaitseliit ja Kaitsevägi korraldavad tuleva aasta mai alguses suurõppuse Siil 2018, et kontrollida Kaitseliidu (sh selle maakaitseüksuste) ja reservväe lahinguvalmidust ning ühtlasi võimet täita ülesandeid laiapindse riigikaitse raames.
2. mail algavat ja kaks nädalat kestvat õppust peetakse kogu Eesti territooriumil, õppuse konventsionaalse sõjapidamise faas leiab aset Viljandi-, Tartu-, Valga-, Põlva- ja Võrumaal.Kokku osaleb õppusel enam kui 13 000 kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, kaitseväelast ja reservväelast ning liitlas- ning partnerriikide sõdurit 13 riigist.
Õppusel hinnatakse nii kaitseväe üksuste lahinguvalmidust kui ka harjutatakse Kaitseliidu, kaitseväe, PPA jt riigistruktuuride ülesannete täitmist ja koostööd.

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terrase sõnul harjutab 2018. aasta Siilil suur osa vabatahtlikke ja reservväelasi sel korral maakaitsega seotud ülesandeid.

"Maakaitse on turvavaip, mille sitkusest ja võitlusvõimest sõltub meie kaitsevõime," ütles kindral Riho Terras.
"Ootame õppusele kõiki kutse saanuid ja ka vabatahtlikke, et taas tunnetada seda üksmeelt ja tahet, mis seob meid ühte, kui kriisi korral on vaja anda endast parim, et kaitsta oma kodu," lisas Terras.

Õppus on jagatud kolme etappi: 4. maini kestva etapi jooksul saavutavad õppusel osalevad üksused lahinguvalmiduse, 5.-7. maini harjutavad Kaitseliidu sisekaitse, korrakaitse jm üksused ning 1. ja 2. jalaväebrigaad koostööd Kaitseliidu lahingugruppide ja liitlastega.

Õppuse kolmas ehk õppelahingute etapp kestab 8. maist 12. maini, mil 2. jalaväebrigaad koos Saksa, Soome, Läti, Leedu ja USA üksustega harjutab koostegutsemist vastast mängiva 1. jalaväebrigaadi ning NATO lahingugrupi üksuste vastu.

Eelmist suurõppust Siil peeti 2015. aasta mai esimeses pooles, mil kaitseväe seni suurimast õppusest võttis osa üle 13 000 reservväelase, kaitseliitlase, ajateenija, tegevväelase ja liitlasriikide kaitseväelase.

Õppuse õnnestumisel oli kõige olulisem osa just reservväelastel, kes moodustasid osalejatest üle poole. 2015. aasta õppuse eesmärk oli kontrollida alalises valmiduses olevate üksuste täiendkomplekteerimist ja kiirreageerimisvalmiduses olevate üksuste formeerimist, lisaks harjutati 1. jalaväebrigaadi lahingutegevust ja taktitalise ning operatiivtasandi juhtimist.

Meeldetuletuseks, et järgmisel aastal tuleb taas suurõppus Siil, oli neljapäeva õhtul Tallinnas Maakri 19 kõrghoonele kuvatud õppuse logo. Järgmisel korral ilmub Siili logo taas nähtavale õppuse eelõhtul.