Teksti suurus:
A A A

Rävala kaitseliitlaste ja eriorganisatsioonide sõpruskohtumine Taani liitlastega

28.11.2018
16 – 17. novembril toimus Jägala sõjaväelinnakus ning endisel Koogi harjutusalal Rävala malevkonna ja eFP taani kontingendi logistikaelemendi ühisõppus „Asterix“. Õppus oli plaaniväline ning sündis suuresti liitlaste initsiatiivil. Õppus toimus nende jaoks kahes osas, kus ühes harjutati toimetulekut masskannatanu situatsioonis ning teises tegutsemist varitsusse sattumise korral.
Reedel õhtupoolik algas kaitseliitlastele kogunemise ja varitsusõppe teoreetilise osaga. 
Samal ajal, kui jaoülemad tegelesid administreerimisega sai rühma juhtkond järgmiseks päevaks ülesande. Kuna sõjaväeline planeerimine pole vabatahtlike igapäevatöö, siis jäi ülema uni teistest osalejatest oluliselt üürikesemaks, kuid käsk sai hommikul kell kuus antud.
Päev hakkas jagudega kiire orienteerumise ja rännakuga koolituskohta, kus korrati praktikas üle patrullide põhitõed ning harjutati läbi tegevus maastikul. Järgnes rännak VKPsse ning 1400 kandis n-ltn Sepp raadio teel ette, et varitsus on valmis. Jäi vaid oodata vastase ilmumist.
Rünnak vastase kolonnile algas suundlaengute plahvatustega, millele järgnes TT granaadiheitjate ja käsitulirelvade tuli. Et ennast mitte kontaktiga siduda, kasutati ära tekkinud šokiefekti ning rebiti vastasest lahti. Kiire isikkoosseisu ja varustuse kontroll ning järgnes jälle rännak koos jälitajate maha raputamiseks mõeldud drillidega.
Sellel ajal, kui rävalastest rühm varitsust harjutas, mängiti läbi masskannatanute olukord. Legendi järgi oli sõjapõgenikke vedanud buss sattunud miinile ning 9 reisijat vajas esmaabi. Kuna olukord oli ebaselge, tuli lisaks tavapärastele meditsiinidrillidele julgestada õnnetuse toimumiskoht. Rakendades õpitut ja pöörates erilist tähelepanu korduvale triaažile, evakueeriti kannatanud taanlaste Role1 sidumispunkti. Olgu öeldud, et kannatanuid kehastasid vabatahtlikud ja noorteorganisatsioonide liikmed.
Kokkuvõtteks võib öelda, et mõlema osaleva poole jaoks oli kohti, millest õppida. Aitäh kõigile osalejatele ning kohtume järgmistes seiklustes.
 
Tekst:
kapten Kuldar Karula