Teksti suurus:
A A A

Liikmemaks

Liikmemaks on Kaitseliidu liikme poolt kohustuslikus korras kalendriaastas tasutav solidaarsusmaks Kaitseliitu kuulumise eest.
Liikmemaks kalendriaastaks on tegev- ja toetajaliikmel 12 eurot.
Liikmemaks tuleb tasuda jooksva kalendriaasta eest mitte hiljem kui 31.märtsiks.
Liikmemaksust on vabastatud noor- ja auliikmed.
Tasutud liikmemaks kuulub allüksusele, kelle liige liikmemaksu tasus.
 
Kaitseliidu liikmemaksu saab maksta pangaülekandega Kaitseliidu arvelduskontole SEB Pangas.

Saaja: Kaitseliit
IBAN: EE461010022002422007
Viitenumber: 62020100038


Selgitusse märkida:inimese nimi, kelle eest liikmemaksu makstakse malevkonna või kompanii nimi, kuhu kuulutakse ning aasta, mille eest makstakse (nt Margus Mäger, Männiku malevkond, 2023).

Kaitseliidu liikmemaksu on võimalik  maksta ka veebipoe vahendusel