Teksti suurus:
A A A

In memoriam: Lembit Sall (27.08.1937 – 06.05.2020)

11.05.2020
Pärast rasket haigus lakkas 06.05.2020 tuksumast Lembit Sall´i süda. Ta lahkus 82-aastasena, jättes endast maha mälestuse kui teotahtelisest, rõõmsameelsest, eestvedaja sütika vaimuga sitkest mehest, kes oskas jagada oma aega nii pere, kaaslaste kui mitmekülgsete huvide vahel.
Lembit tegutses Kaitseliidu taastamisega alates 1990-ndast aastast Vaida, Urvaste, Lagedi  ja Kiili piirkondades ning muidugi Jüri kandis, kus ta oli üks Jüri malevkonna taasasutajatest. Ta oli Jüri malevkonna esimene pealik (1991-1995). Tema tugevat vaimu ja teotahet jagus ka noorte juhendamiseks ja koolitamiseks noorkotkaste juhina (1993-1996).
Jüri malevkonnas oli esimestel tegevusaastatel 3 kompaniid, milles oli ligi 300 liiget. Lembit aitas saada kompaniidele (üksustele) relvad, esimese soomuki ja ka rahalisi vahendeid, mille eest osteti nii varustust kui toetati vajadusel ka kaitseliitlaste peresid. 90-ndatel organiseeris Lembit kaitseliitlastele Kaitseliidu kaudu tööd valveteenistuses. Mehed valvasid erinevaid objekte ja patrullisid Rae valla suuremates asumites (Jüri, Lagedi, Vaida), et seal ära hoida vargusi, mis tol ajal olid sagedased.
Pärast seda, kui Lembit tervislikel põhjustel oli sunnitud ennast malevapealiku rollist taandama, jätkus tema aktiivne osalus Harju Maleva formeerimismeeskonnas ja Kaitseliidu Jüri sisekaitse üksuses. Viimases ta oli tegev oma elupäevade lõpuni.
Lembitu teine kirg oli laulmine. Ta tegutses aktiivselt Eesti Meestelaulu Seltsi Tallinna meeskooris ja kohalikus meesansamblis „Kuldne Õhtupäike“. Meeskooriga on ta läbi rännanud pea pool maailma.
Lembit oli ka kirglik mesinik. Ta on innustanud mesilasi pidama oma naabreid ja Rae valla teisigi elanikke, jagas mesiniku tarkust lahkesti noorematele ja alustajatele.
Lisaks oli Lembitul huvi tehika vastu, tema abiga on näiteks remonditud Lagedil paikneva Eesti Vabadusvõitluse Muuseumis esponeeritud rasketehnika. Oma aiamaa harimiseks ehitas ta endale traktrori koos haakeriistadega. Sel põhjusel leiab Lembit Sall´i nime koguni raamatust „Isetehtud traktoreid Eestis".
Lembit Sall oli Vabadusvõitlejate liidu liige, kus osales aktiivselt kõikidel üritustel.
 
Lembit Sall´i aktiivset tegevust on autasustatud järgnevate teenetemärkide ja medalidega:
  1. Harju maleva teenetemärk                                17.02.1993.
  2. Kaitseliidu hoolsusmärgi Valgerist III klass        15.02.1995.
  3. Kaitseliidu teenetemedal III klass                        21.05.1998.
  4. Harju maleva 10 aasta märk                                 23.02.2001.
  5. Kaitseliidu teenetemedal II klass                         17.06.2008.
  6. Harju maleva 20 aasta märk                                 10.11.2010.
  7. Kaitseliidu teenetemedal I klass                          25.09.2014. 
Lembit Sall oli Rae valla aukodanik.