Teksti suurus:
A A A

ASTU KAITSELIITU !

KAITSELIIT on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mis täidab temale Kaitseliidu seadusega ja selle alusel pandud ülesandeid.

KAITSELIIDU ÜLESANNE on vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.

Kaitseliiduga liitumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

•Kaitseliidu malevaga liitumise avaldus;

•Kaitseliidu seaduse alusel antud tervisetõend;

•Kaitseliidu malevaga liitumise avalduste juurde ankeet;

•kaks dokumendifotot;

koopia haridust ja/või akadeemilist kraadi tõendavast dokumendist;

•koopia kaitseväeteenistust ja vande andmist tõendavast dokumendist (juhul kui see on olemas) või reservstaatuse tõend (oma reservstaatust saab kontrollida Riigiportaali kaudu Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklikust registrist);

•koopia viimasena saadud auastme käskkirjast/tunnistusest (juhul kui see on olemas).


Dokumendid võib edastada digitaalselt allkirjastatult e-maili aadressile
marianne.rohtlakaitseliit.ee või tuua/saata maleva staabi aadressil:  Männiku tee 121, Tallinn.

Küsimuste korral soovitame pöörduda maleva personalispetsialisti poole  e-maili aadressil personal.harjukaitseliit.ee