Teksti suurus:
A A A

Aasta allohvitser on veebel Renee Aluste!

17.11.2022
Veebel Aluste on aktiivne kaitseliitlane. Lisaks tegevväelase teenistuskohustustele osaleb ta enda malevkonna toimetamistes ning panustab ka kogukondlikus tegevuses. Veebel Aluste on aktiivne nõustaja Harju ringkonna naiskodukaitsjate sõjalis-sportlikke võistluste ettevalmistamises. Ta osaleb enesetäiendamises, käib järjepidevalt Kaitseliidu ja Kaitseväe kursustel, sest teab, et enese arendamine ei lõppe kunagi. Seepärast ongi tema panus kaitseliitlastesse ja noorte organisatsioonidesse alati kvaliteetne ja põhineb värsketel teadmistel ning allohvitserile kohaselt rikkalikul kogemusel.
On au teenida Aasta allohvitseriga ühes Kaitseliidu organisatsioonis ja liikuda jätkusuutliku meeskonnana Kaitseliidule püstitatud eesmärkide poole. Veebel Aluste väärib aasta allohvitseri kõrgeimat tiitlit.
Veebel Aluste läbis käesoleval aastal USA Rangeri kursuse, mida jalaväe maailmas tuntakse kui ühte kõige raskemat ja kompetentsemat jalaväe katsumust. Rangeri kursuse eel vbl Alustel diagnoositi haigus, mis päädis raske operatsiooniga. Veebel Aluste oleks võinud Rangeri kursusest loobuda, kuid arstide hoiatuste ja haiguse kiuste seda ei teinud. Tema ustavus missioonile, olla valitud üle terve Kaitseliidu ainsana Eesti esindajana Rangeri kursusele leidis kinnitust. Rangeri kursusel vbl Aluste pidi korduvalt ennast ületama ning tõestama, et temas on võitlusvaimu (tuhhi) ning professionaalsust, mis vastab kõrgele Rangeri võitleja standardile. Vbl Aluste suutis tõestada, et ka kõige keerulisemas olukorras saab tema tahtejõudu ja AO professionaalsust usaldada.
Vbl Alustet tuuakse esile kaitseliitlaste poolt inimesena, keda usaldatakse jäägitult. Kursuslaste usalduse on ta saavutanud tänu enda avatud olemusele, kus ta ei sea piire ning kursuslased julgevad temaga suhelda avatult ja otse. Vbl Aluste tunnetab hästi KL tegevliikmete tugevusi ja nõrkusi ning oskab neid parimail viisil rakendada väljaõppe korraldamisel.
Foto: Kaitseliit