Teksti suurus:
A A A

2023 aasta tuletoojad on Koselt

21.06.2023
23. juunil tähistame võidupüha ning traditsiooniliselt tuuakse presidendi süüdatud võidutuli maakondadesse ning jagatakse kohalikul maakaitsepäeval omavalitsusjuhtidele.
Harjumaale toovad võidutule naiskodukaitsja Jaanika Kutsar ja kaitseliitlane Kardo Ludvi.
Jaanika Kutsari tegevus Kaitseliidu heaks algas juba paar aastat enne organisatsiooniga liitumist, mil ta oli Kiili Imelise Aasa Kodutütarde rühma aktiivne lapsevanem. Naiskodukaitsega liitus ta 2021. aastal. Jaanika põhitegevus organisatsioonis on noortetöö, lisaks on ta Naiskodukaitse Kose jaoskonna aseesinaine ning Kodutütarde Harju ringkonna juhatuse liige. Kodutütarde Kiili rühma särasilmse rühmajuhina on ta noori innustav ja toetav ning kahe aastaga on rühm kasvanud 12 liikmelt 48 liikmeni. Lisaks on Jaanika korraldanud ringkonnaüleseid laagreid ja patrullvõistlusi. Jaanika tegevus on alati eesmärgipärane ning tegevustes ei ole takistusi või lahendamatuid olukord, vaid on võimalused.
Kardo Ludvi liitus Kaitseliiduga 06.12.2013, olles esmalt noorliige. Soov saada sõjaväelaseks oli tal juba varasest noorusest alates. Pärast riigikaitse kursuse läbimist Kose gümnaasiumis liitus Kardo Kaitseliiduga. Peale ajateenistuse läbimist jätkas ta tegevteenistust Scoutspataljonis. Praegu on Kardo Kose malevkonna maakaitsekompanii rühmaülem ja malevkonna juhatuse liige. Kardo on alati abivalmis, toetab kaaslasi kõiges jõu ning nõuga. Ta on palju kasutanud tegevteenistuses omandatud teadmisi ja kogemusi Kaitseliidu tegevuses ja teeb seda järjepidevalt.