Teksti suurus:
A A A

Valvekompanii

Foto: Valvurite käeside
Kaitseväe juhataja poolt Kaitseliidule pandud riigikaitselise
ülesande täitmise raames korraldab ja tagab KL Harju malev Harju maakonna
piires paiknevate Kaitseväe objektide valvet.

Valvekompanii ülem nooremleitnant Peeter Kais
 
Valverühma valvuri töölevõtmiseks esitatavad nõuded:

- peab olema Kaitseliidu tegevliige,
- peab olema läbitud Kaitseliidus kehtestatud korras relvakandmisloa väljastamise eelduseks oleva relva käsitlemise alase väljaõppe ning sooritanud relvaeksami,
- peab olema läbitud kaitseliitlase baasväljaõppe kursus või ajateenistus Eesti Kaitseväes,

Lepingut ei sõlmita kaitseliitlastega, kes:

- kriminaalasjas kahtlustatav, süüdistatav või kohtualune,
- on kandnud kriminaalkaristust ja karistusandmed on karistusregistris,
- on distsiplinaarsüüteo eest kaitseväeteenistusest, politseiteenistusest või avalikust teenistusest vabastatud ning teenistusest vabastamisest on möödunud vähem kui üks aasta.