Teksti suurus:
A A A

Kontakt

korrapidaja
717 9799 harju.korrapidajakaitseliit.ee
malevapealik
717 9751 eero.kinnunenkaitseliit.ee
staabiülem
717 9752 arti.levandikaitseliit.ee
personalispetsialist
717 9757 marianne.rohtlakaitseliit.ee
personalispetsialist
717 9758 silvia.maidekaitseliit.ee
väljaõppeülem
717 9753 erik.niinekaitseliit.ee
instruktor
717 9763 indrek.jurgensonkaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9761 martin.slengkaitseliit.ee
instruktor
717 9766 andres.otskaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9762 renee.alustekaitseliit.ee
717 9759 kenn.kearikaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9767 jaak.kukkkaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9764 mart.ermkaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9769 priidik.hannikaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9765 astrit.magikaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9762 tonis-tonu.rummakaitseliit.ee
sidespetsialist
717 9756 art.pajusoonkaitseliit.ee
tagalajuhataja
717 9754 aivo.viilolkaitseliit.ee
tagalaspetsialist
717 9772 mait.lamburkaitseliit.ee
relvastusspetsialist
717 9770 andres.maddisonkaitseliit.ee
relvur
717 9771 riho.lvovkaitseliit.ee
transpordispetsialist
7179776 juri.julisenkaitseliit.ee
varustusspetsialist
717 9773 malle.jarvekaitseliit.ee
laohoidja
717 9775 ulo.jarvekaitseliit.ee
Naiskodukaitse instruktor
717 9790 pillenaiskodukaitse.ee
noorteinstruktor
717 9791 arvis.hallikkaitseliit.ee
noorteinstruktor
717 9792 liia.kasskaitseliit.ee
Transpordi tehnik
717 9776 andrei.korolkaitseliit.ee